Mersin metrosu ve Kamu İhale Kurumunun iptal gerekçeleri..

İtiraza konu bir başka konu ön yeterlilik için puanlamaya esas teşkil edeceği şartnamede yer alan ‘en az 9,20 çapında TBM makine sahibi olma ve bunun teklifle birlikte tevsik edilme hususu..

Her ne kadar firmanın itirazı sonrası yeni zeyilname ile BŞ şartı ‘isteklinin kendi makinesi yoksa da bir başkasından temin edeceğini taahhüt etmesi” yönünde yumuşatsa da, KİK bunu yeterli bulmadığını şu ifadelerle anlatıyor:

“Şartname maddesinde, bahse konu makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olması durumunda bunlara ilişkin belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu ve hangi belgeler ile bu durumun tevsik edileceği, ayrıca söz konusu makine ve ekipmanın inşaat sırasında temin edileceğinin taahhüt edilmesi durumunda ise üretici firmadan proforma fatura ile birlikte imzalı ve kaşeli bir satış taahhüt yazısı alınarak teklif kapsamında sunulacağı düzenlenmiş olsa da,

Anılan maddenin zeyilname öncesi şeklinin belirsizlikler içerdiği, ancak zeyilname ile yapılan değişiklik sonrasında da net olmadığı ve tereddüt oluşturduğu,

(…) bahse konu makinelere ilişkin hiçbir belge sunmayan veya piyasada hali hazırda bu makineye sahip kişilerden kiralanacağına ilişkin belge sunan adayın teklifinin nasıl değerlendirileceğinin net olmadığı görülmüş olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu..

Ayrıca 30’uncu maddesi gereği aday ve isteklilerden ihale ve ön yeterliğe katılım için taahhütname istenemeyeceği dikkate alındığında söz konusu makine ve ekipmanın temin edileceğine ilişkin üretici firmadan satış taahhüt yazısı alınması ve teklif ile birlikte sunulmasının istenmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.”

**

incelemeye konu ihalede, ihale usulü olarak belli istekliler arasında ihale usulünün belirlendiği, ihale ilanı ve Ön Yeterlik Şartnamesinde, ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işlerin düzenlendiği, ön yeterlik değerlendirmesi kapsamında yapılan puanlamaya göre oluşturulan sıralama sonucunda ilk 6 sıradaki adayın listeye alınacağı ve teklif vermeye davet edileceği, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin ise fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak tespit edileceğinin düzenlendiği, ihale konusu iş kapsamında yer alan bir takım işlere ilişkin deneyim belgesine sahip olunmasının fiyat dışı unsur olarak belirlendiği, diğer ifadeyle ihale konusu işin bünyesinde yer alan bazı işlerin kısımlar itibariyle ayrıştırıldığı ve her bir kısma ilişkin deneyim belgesi sunulması durumunda fiyat dışı unsur kapsamında puan alınacağının düzenlendiği görülmüş olup, bahse konu fiyat dışı unsur düzenlemesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır. Zira ihale usulü olarak belli istekliler arasında ihale usulünün belirlendiği ve yapılacak puanlama sonucu kısa listeye alınanların teklif vermeye davet edildiği incelemeye konu ihalede, ön yeterlik aşamasında adayların, benzer iş kapsamında sunulması istenen iş deneyim belgesinin mevzuat çerçevesinde değerlendirileceği, ayrıca yine ön yeterlik aşamasında kısa listeye alınacak adayların belirlenmesi noktasında puanlama yapılacağı ve iş deneyiminin de bu süreçte bir ölçüt olduğu, ön yeterlik aşamasında yeterli bulunan ve teklif vermeye davet edilenlerin teklif aşamasında, tekliflerinin tekrar iş deneyimi üzerinden değerlendirilmesinin ve ihale konusu iş kapsamındaki bir kısım işlerin fiyat dışı unsur bağlamında puanlamaya tabi tutulmasının Kanun’un 5’inci, 10’uncu ve 40’ıncı maddelerine aykırılık oluşturacağı neticesine varılmıştır.”

**

fiyat dışı unsurların belirlenmesi noktasında da idarenin takdir yetkisinin bulunduğu anlaşılmakla birlikte, fiyat dışı unsur olarak belirlenecek kriterlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere uygunluğunun değerlendirilmesinde idari işlemlerde ölçülülük ilkesinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

**

ihalede, ihale usulü olarak belli istekliler arasında ihale usulünün belirlendiği, ihale ilanı ve Ön Yeterlik Şartnamesinde, ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işlerin düzenlendiği, ön yeterlik değerlendirmesi kapsamında yapılan puanlamaya göre oluşturulan sıralama sonucunda ilk 6 sıradaki adayın listeye alınacağı ve teklif vermeye davet edileceği, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin ise fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak tespit edileceğinin düzenlendiği, ihale konusu iş kapsamında yer alan bir takım işlere ilişkin deneyim belgesine sahip olunmasının fiyat dışı unsur olarak belirlendiği, bir diğer ifadeyle ihale konusu işin bünyesinde yer alan bazı işlerin kısımlar itibariyle ayrıştırıldığı ve her bir kısma ilişkin deneyim belgesi sunulması durumunda fiyat dışı unsur kapsamında puan alınacağının düzenlendiği görülmüş olup, bahse konu fiyat dışı unsur düzenlemesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır. Zira ihale usulü olarak belli istekliler arasında ihale usulünün belirlendiği ve yapılacak puanlama sonucu kısa listeye alınanların teklif vermeye davet edildiği incelemeye konu ihalede, ön yeterlik aşamasında adayların, benzer iş kapsamında sunulması istenen iş deneyim belgesinin mevzuat çerçevesinde değerlendirileceği, ayrıca yine ön yeterlik aşamasında kısa listeye alınacak adayların belirlenmesi noktasında puanlama yapılacağı ve iş deneyiminin de bu süreçte bir ölçüt olduğu, ön yeterlik aşamasında yeterli bulunan ve teklif vermeye davet edilenlerin teklif aşamasında, tekliflerinin tekrar iş deneyimi üzerinden değerlendirilmesinin ve ihale konusu iş kapsamındaki bir kısım işlerin fiyat dışı unsur bağlamında puanlamaya tabi tutulmasının Kanun’un 5’inci, 10’uncu ve 40’ıncı maddelerine aykırılık oluşturacağı neticesine varılmıştır.

**

“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez…”

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden ihale konusu işin, yaklaşık olarak 13,4 km uzunluğunda 11 istasyondan oluşan metro hattı yapımı ve 15 adet (toplam 60 araç) dörtlü metro dizini temini, tüm sistemin montajı ve işletmeye alınması işinin bir bütün olarak bir arada ihale edildiği, iş kapsamında raylı sistem hattı ile depo sahası, tüneller, diğer yapıların inşaat işleri ile işe ilişkin enerji temini ve dağıtımı, cer gücü, aydınlatma, sinyalizasyon, kontrol ve haberleşme sistemleri, çevresel kontrol sistemleri, yangın alarm, yangından korunma ve yangın söndürme sistemleri,  içme suyu, pissu ve drenaj sistemleri,  yürüyen merdiven, yürüyen bant ve asansörler, tam otomatik otoparklar ve bunlarla ilgili tasarım hizmetlerinin gerçekleştirileceği, ayrıca 15 adet dörtlü dizin (toplam 60 vagon) metro aracının teknik şartnameye uygun olarak temini ve işletmeye  alınması, sistemin 24 ay süreli işletme ve bakım gözetimi hizmeti verilmesi, eğitim verilmesi işlerinin yer aldığı anlaşılmıştır. Ayrıca ihaleye ilişkin ilan ile ön yeterlik dokümanı kapsamında, konsorsiyumların ön yeterlik başvurusunda bulunamayacağı ve ihaleye teklif veremeyeceğinin düzenlendiği görülmüş olup iddia konusu edilmeyen anılan hususlar açısından itirazen şikayet başvurusu kapsamında bir inceleme ve değerlendirme yapılmamıştır.”

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s